call

آخرین آگهی ها

نیاز داربست چیست؟

نیاز داربست یک سامانه در زمینه نیازمندی های حوزه داربست می باشد که مجموعه ای از اصناف را جمع آوری کرده و در دسترس تمام کاربران قرار داده است. صاحبان کسب و کار ها در این حوزه ها می توانند با ارسال درخواست برای ثبت آگهی آنها در نیاز داربست اقدام نمایند.

دانلود اپلیکیشن نیاز داربست