call

آشنایی با داربست فلزی تهران

داربست فلزی

داربست فلزی از لوله های فولادی با قطر ۴۸٫۳ میلیمتر که به آن ها اصطلاحا لوله ۵ سانتیمتری گفته می شود تشکیل شده اند.

این لوله های حائز حداقل ضخامت ۴ میلیمتر بوده و به وسیله بست های مربوطه مونتاژ می گردند.

در شکل ذیل می توانید نمونه های  را ملاحظه نمایید:

انواع داربست

داربست ها انواع گوناگونی داشته که در دسته ذیل آن ها را برای شما شرح خواهیم داد:

آشنایی با داربست فلزی :

به طور کلی، الی هنگامی که کارگر بر روی زمین ایستاده است، توانایی سپریدن کار تا یک ارتفاع اندک را دارد. برای ایجاد قابلیت کار در ارتفاع، ساز و برگ خاصی باره احتیاج است. حال هرچه این ارتفاع بیش تر باشد، بالتبع وسیله نیز بلندتر خواهد بود. اشاعه روز افزون ساخت ساختمان های بلند، سبب شد که انسان گرایش یابد تا از وسیله ای سخیف و راحت برای این هدف سهم برد. با این حال، نکته قابل توجه برای پیشه در ارتفاع مسائلی از قبیل ایمنی و سرعت پیشه است.

داربست های چوبی

این گونه داربست ها اغلب به صورت تغییر ناپذیر بوده و برای ساخت این گونه داربست ها از گوب های یکتا و یا نردبان های مخصوص کاربرد می گردد. به طور کلی هر گاه برای پایدار کردن داربست، از تخته، خرک و پل زودگذر کاربرد شود داربست برپایی شده را داربست چوبی نامند.

در اشکال زیر می توانید چند نوع داربست چوبی را نگریستن کنید:

  • location_on
  • داربست
  • label_outline
  • نوشته
    date_range ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

    برچسب ها: