call

داربست نمای ساده(قالب معمولی) و نحوه محاسبه نما

اسکچاپ(sketchup) داربست

داربست نما عمومی ترین شکل نصب داربست میباشد که معمولا برای موارد کار بر روی نما های ساختمانی دیوار ها و یا نمای تابلو های مغازه ها

و ادارات استفاده میگردد و بیشترین مراجعات به شرکت های ارائه دهنده خدمات اجاره و نصب را دارا میباشد.

بارزترین خصوصیت داربست نمایی به گونه ای است که از عرض یک متر تشکیل شده .

طول آن به اندازه طول کار و ارتفاع آن به اندازه ارتفاع کار میباشد.

به همین علت در محاسبه متراژ نصب شده میتوان از متر مربع به جای متر مکعب استفاده کرد.

به طور مثال داربست ۱۲ * ۶ برابر ۷۲ متر مکعب و یا ۷۲ متر مربع میباشد چون عرض کار ۱ متر است تفاوتی در محاسبه آن ندارد.

نحوه محاسبه متراژ داربست نما:

برای محاسبه متراژ آن از آنجاییکه قیمت بر مبنای فاصله پایه ۳ متر ارائه میشود چنانچه نما دارای طولی با مضرب ۳ نباشد.

مثلا ۳ متر یا ۶ متر یا ۹ متر نباشد متراژ داربست با نما برابری نمیکند.

چون برای مثال در یک نما به طول ۸ متر مجبوریم دو دهنه ۳ متری و یک دهنه دو متری ایجاد کنیم.

میبایست مصالح یک نمای ۹ متری را برای ۸ متری استفاده کنیم به همین خاطر در محاسبه طول باید بگوییم:

طول کار = ۳دهنه * ۳ = ۹ متر —> 9 متر * ارتفاع = کل متراژ

همچنین برای محاسبه ارتفاع از پایین ترین نقطه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میگردد.

لازم به ذکر است این نوع محاسبه برای نما هایی است که روی زمین نصب میشود؛برای نما های که روی ارتفاع مثل پشت بام

و داخل گود و جا های صعب العبور نصب میشود هزینه ای جداگانه با نام مصطلح هزینه جنس کشی اضافه میگردد.

برای تفهیم بیشتر به عکس های زیر توجه کنید.

مصالح و لوله داربست استفاده شده در هر دو ابعاد ۸*۶ و ۹*۶ برابر است و مقدار اضافی لوله در ابعاد ۸*۶ بیرون زده شده.

همچنین برای محاسبه ارتفاع نیز همین اتفاق رخ میدهد و اندازه ارتفاع ساختمان به بالا گرد میشود.

بعنوان مثال همانطور که در عکس میبینید ارتفاع ۵/۹ به ۶ گرد شده است.

داربست نما داربست نما

برای دانلود فایل مدل سازی شده اسکچاپ(sketchup) داربست های زیر بر روی این لینک کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به داربست نمای قالب ۲ متری اینجا را بخوانید.