call

شرح اقدامات نصب و بکارگیری داربست

نصب داربست

نصب داربست باید توسط افراد متخصص و ماهر انجام گیرد.معمولا از جنس فلز و چوب است. کاربرد آن بیشتربرای انجام کارهای ساختمانی و کار در ارتفاع می باشد.

در ادامه به شرح مراحل نصب و بکارگیری آن می پردازیم.

  • صدورتاییدیه نصب
  • دریافت مجوز نصب
  • شروع بکارو و اجرای عملیات نصب
  • اتمام عملیات داربست بندی
  • جمع آوری و ضبط و ربط
  • بازرسی و نظارت

سایت ما خدمات مهمی مانند، گردآوری و دردسترس قرار دادن قیمت استانها، دادن امتیاز جهت انتشار آگهی رایگان در سایت ، اجاره و نصب چادر، اسپیس و آماده کردن کارگر جهت کار روی آن ارائه می کند.

برای ارتباط باسایت ما با شماره ۰۹۱۲۶۷۵۰۲۳۷ تماس بگیرید.