call

قیمت خدمات داربست در اراک

قیمت داربست اراک

قیمت داربست اراک

قیمت داربست اراک در ادامه این مطلب آورده شده است. شما می توانید با مراجعه به بخش قیمت داربست استانها قیمت داربست در سایر استانها را ببینید.

سایت نیاز داربست درنظر دارد به پاس همکاری شما پیمانکاران در ازای ارائه قیمت داربست مربوط به منطقه جغرافیایی خود،

امتیاز انتشار آگهی مرتبط به داربست را بصورت رایگان به شما بدهد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۶ تماس بگیرید.

شرح عملیاتقیمت به تومان
داربست کمتر از 100 مترمربع170000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع1500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب170000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1100
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه50000
داربست چهار پایه چرخدار200000
داربست بنر(پلاکارد)150000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب5000
داربست طاق نصرت 6متری400000