call

قیمت خدمات داربست در اصفهان

قیمت داربست اصفهان

 قیمت داربست اصفهان

قیمت داربست اصفهان بصورت جدولی در ذیل همین مطلب آورده شده است.

دراینجا چند نکته و تبصره را در زمینه قیمت داربست اصفهان بیان میکنیم.

۱-ساختمان های بیش از ۷ متر ارتفاع جهت مندرج به ازای هر متر اضافه ارتفاع ۶۰۰ ریال به قیمت اصلی اضافه می شود.

۲-ساختمان هایی که بیش از یک قسمت بسته می شوند با هم متر می شوند.

۳-داربستهایی که بر روی پایه بام بسته می شود تا ارتفاعی ۶ متر و بیش از ۶ متر ارتفاع از کف حساب می شود

تبصره های قیمت داربست اصفهان

تبصره ۱: مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست  نداشته و در صورتیکه به عمد یا به اشتباهی دخالتی در داربست بنماید.

ضمن اینکه مسئول تمام اتفاقات و خسارات احتمالی بوده، بایستی  نسبت به پرداخت جبران خسارت اقدام نماید.

تبصره ۲: اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰ درصد به قیمت اصلی اضافه می گردد.(در ضمن بعد از ۲۰ کیلومتر توافقی می باشد).

تبصر ۳: مدت نصب داربست ها یک ماهه و در صورت تجاوز از یک ماه، ماه های بعد تا ۱۵ روز نیم ماه و از ۱۵ روز به

بعد کرایه یک ماه تمام دریافت می شود. ضمنا دیوار حیاط و اطاقک برق که چهار ضلعی آن کمتر از ۱۰۰ متر باشد ۱۵۰ متر حساب می شود.
تبصره ۴: نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست بعهده  به کارفرمای می باشد.

تبصره ۵: نصب داربست جهت دیوار برشی در مرحله اول حد اقل قیمت و برای مراحل بعد هر مرحله ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال اضافه می شود. 

شرح عملیاتمبلغ تومان
اجاره داربست فلزی از 1 الی 100 مترمربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر2500000
اجاره داربست فلزی از 101 الی 150 مترمربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر3800000
اجاره داربست فلزی از 150 الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر5000000
اجاره داربست جهت بتن ریزی از 1 مترمکعب الی 100 مترر مکعب5000000
اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7 متر50000
اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7 متر38000
اجاره هر متر مکعب داربست جهت نقاشی ، روشنایی، گچ کاری،روضه خوانی،عقد و عروسی از 1روزتایکماه10000
اجاره داربست داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در 2 تا ارتفاع7 متر2500000
اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعاد 1در1در204400000
اجاره داربست فلزی داخل بصورت چهارپایه متحرک تا ابعاد2 در3در73800000
اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در6در6 از یک تا 15 روز3800000
دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سرچهار راهها 1300000