call

قیمت خدمات داربست در بندرعباس

قیمت داربست بندرعباس

قیمت داربست بندرعباس

قیمت داربست بندرعباس بصورت جدول در ادامه مطلب قابل مشاهده است. برای دریافت مقالات مرتبط به داربست

به سایت های darbasttehran.ir و darbasttehran.com  مراجعه کنید.

برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه داربست، نصب و اجاره داربست، نصب و اجاره چادر و اسپیس با شماره ۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۶ تماس بگیرید.

شرح عملیاتقیمت به تومان
داربست کمتر از 100 مترمربع460000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع4500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب460000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب4500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه170000
داربست چهار پایه چرخدار460000
داربست بنر(پلاکارد)320000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب9000
داربست طاق نصرت 6متری600000
داربست طاق نصرت 12 متری900000