call

قیمت خدمات داربست در زنجان

قیمت داربست زنجان

قیمت داربست زنجان

قیمت دارست زنجان و قیمت داربست در سایر استانها در سایت نیاز داربست موجود می باشد. خدمات دیگر نیاز داربست شامل؛

نصب و اجاره داربست و نصب و اجاره چادر و نصب و اجاره اسپیس و… می باشد.

برای برخورداری از مزایای گذاشتن آگهی رایگان در سایت با شماره ۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۶ تماس بگیرید.

شرح عملیاتقیمت به تومان
داربست کمتر از 100 مترمربع200000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب200000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه70000
داربست بنر(پلاکارد)100000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب7000
داربست طاق نصرت 6متری170000
داربست طاق نصرت 12 متری300000