call

قیمت خدمات داربست در قائم شهر

قیمت داربست قائم شهر

قیمت داربست قائم شهر در جدول ذیل این مطلب و  همچنین قیمت داربست سایر استانها در همین سایت قابل مشاهده است.

برای برخورداری از مزایای تبلیغات و آگهی رایگان در سایت نیاز داربست با شماره ۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۶ تماس بگیرید.

برای مشاهده سایر خدمات نیاز داربست نظیر؛ اجاره و نصب و اجرا داربست،

نصب و اجاره چادر و نصب و اجاره اسپیس به سایت های دیگر مرتبط با نیاز داربست مراجعه کنید.

 

 

شرح عملیاتقیمت به تومان
داربست کمتر از 100 مترمربع220000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب220000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چهار پایه چرخدار120000