call

قیمت خدمات داربست در کرج

قیمت داربست کرج

قیمت داربست کرج

قیمت داربست در سراسر کشور را می توانید در سایت نیاز داربست مشاهده کنید.  قیمت داربست کرج در جدولی که

در ذیل مطلب آورده شده است می توانید مشاهده کنید.

سایت نیاز داربست یک سایت با ویزگی هایی همچون نصب و اجاره و فروش داربست،

نصب و اجاره و فروش اسپیس، نصب و اجاره و فروش چادر دارد.

موضوعاتی همچون خرید و فروش و نصب و اجاره داربست ومشاوره تخصصی در زمینه داربست را در سایت نیاز داربست دنبال کنید.

شرح عملیاتقیمت به تومان
داربست کمتر از 100 مترمربع250000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2000
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب250000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه70000
داربست چهار پایه چرخدار300000
داربست بنر(پلاکارد)200000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب4500
داربست طاق نصرت 6متری500000
داربست طاق نصرت 12 متری850000