call

قیمت خدمات داربست در گلستان

قیمت داربست گلستان

قیمت داربست گلستان

قیمت داربست گلستان و همچنین قیمت کفراژ و انواع داربست را در ادامه مشاهده کنید.

علاوه بر قیمت داربست گلستان، شما کاربران می توانید

برای دیدن قیمت داربست در سایر استانها به بخش قیمت داربست استانها مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر خدمات سایت نیاز داربست به بخش های چادر، اسپیس و کارگر داربست و تخته بشکه و… مراجعه کنید.

جهت دریافت مشاوره تخصصی در زمینه داربست با شماره۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۶ تماس بگیرید.

 

قیمت انواع داربست نما و حفاظ و کفراژ

انواع داربست ورودی تا ۱۰۰ متر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر بالای ۱۰۰ متر و ماه های بعد واحد
نما قالب ۱ متری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ——– ۱۵٫۰۰۰ متر مربع
نما قالب ۲ متری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ——– ۲۰٫۰۰۰ متر مربع
کفراژ پایدار کننده نما ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ——– ۱۰٫۰۰۰ متر مکعب
کفراژ حفاظ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ——– ۱۰٫۰۰۰ متر مکعب
کفراژ برای کار سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ——– ۱۰٫۰۰۰ متر مکعب

 

قیمت انواع کفراژ زیر بتن با فاصله ۱ متر در ۱ متر

انواع داربست ورودی تا ۵۰ متر بالای ۵۰ متر و ماه های بعد واحد
کفراژ زیر بتن ارتفاع بیشتر از ۱ متر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ متر مکعب
کفراژ زیر بتن ارتفاع کمتر از ۱ متر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ متر مکعب

 

قیمت داربست گلستانن در هیئت و نمایشگاهی

انواع داربست ورودی تا ۴۰ متر مربع کف بالای ۴۰ متر مربع و ماه های بعد واحد
کفراژ مسقف کننده برای انبار ها هیئت ها و مراسم ها ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ متر مربع
ایستگاه صلواتی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ متر مربع

قیمت داربست گلستان جا علامت هیئت های عزاداری

انواع داربست ورودی تا ۱۰ متر طول بالای ۱۰ متر و ماه های بعد واحد
جای علامتی محرم ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ متر به طول
دیواره ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ متر به طول

 

قیمت داربست گلستان چهارپایه و داربست طاق نصرت

انواع داربست ورودی تا ۱۵ متر ارتفاع بالای ۱۵ متر ارتفاع و ماه های بعد واحد
هر گونه چهارپایه مرتفع تا ابعاد ۱ در ۱ (آسانسور و پاسیو و طرز انقطاع و داکت تاسیساتی و …) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ متر ارتفاع
هر گونه چهارپایه مرتفع تا ابعاد ۳ در ۳ (آسانسور و پاسیو و طرز انقطاع و داکت تاسیساتی و …) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاع
طاق نصرت (جمع طول پایه ها و طول خیابان محاسبه می شود) ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ متر ارتفاع

 

قیمت انواع داربست چهار پایه چرخ دار و بدون چرخ با ارتفاع کمتر از ۶ متر و داربست بنر ۲ در ۳ و ۳ در ۴

انواع داربست یک عدد دو عدد سه عدد به بالا واحد
چهار پایه چرخ دار ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ تعداد
چهار پایه بدون چرخ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ تعداد
قاب تبلیغاتی بنر تک پایه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ تعداد
قاب تبلیغاتی بنر دو پایه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ تعداد